Logo:Sivananda Yoga Europe

Jogos Mokytojai >>

Pradžia >>  Jogos mokytojų kursai

Jogos mokytojų kursai
Lietuva
Jogos mokytojų kursai
Rudraprayagas, Himalajai, Indija
Jogos mokytojų kursai
Tirolis, Austrija
Jogos mokytojų kursai
Orleanas, Prancūzija
Jogos mokytojų kursai
Málaga, Ispanija

Jogos mokytojų kursai - TTC

„Joga yra vientisa ugdymo sistema, skirta ne tik kūnui, protui, intelektui, bet ir sielai.“ – Svamis Sivananda

Istorija

Swami Vishnudevananda buvo pirmasis jogos meistras, išvystęs jogos mokytojų rengimo programą Vakaruose. 1969 metais jis pravedė pirmuosius Jogos mokytojų kursus (TTC) Kanadoje. Tai buvo tęsinys Jogos Vedantos miško akademijos (Yoga Vedanta Forest Academy) mokymo programų, taikomų Swami Sivananda ašrame Rišikeše, Indijoje.
Nuo to laiko Jogos mokytojų kursus sėkmingai baigė per 50 000 jogos mokytojų, kasmet vidutiniškai diplomai įteikiami apie 1000 mokytojų.

Šios mokymo programos tikslas – parengti kvalifikuostus, įkvepiančius jogos mokytojus, kurie, patys praktikuodami ir laikydamiesi griežtos disciplinos, gebėtų perteikti jogos patirtis kitiems.

Svami Vishnudevananda šioje programoje pritaikė tradicinę Indijos mokymo sistemą, vadinamą gurukula, kai mokiniai ir mokytojai gyvena kartu ašrame (meditavimui ir jogai skirtame centre). Kursų metu gyvendami ašrame, mokiniai kasdien turi galimybę tiesiogiai bendrauti su mokytojais, semtis iš jų patirties ir mokytis. Mokiniai daro pažangą tiek fiziškai, tiek mentaliai ir įgyja įvairių jogos patirčių, kurias vėliau gali perduoti jau savo mokiniams. Todėl, stengiantis pagal išgales sukurti pačias tinkamiausias mokymuisi sąlygas, ši programa siūloma kaip intensyvūs kursai ašrame.

Jogos mokytojai nėra mokomi vien tik asanų. Nors asanos ir yra sudėtinė klasikinės hatha jogos dalis, tačiau tik drauge su etinių-moralinių vertybių, pranajamos (kvėpavimo pratimų) ir meditavimo praktika asanos gali atvesti į visapusį hatha jogos patyrimą.

Šivananda jogos nuostata į jogos mokytojų rengimą yra tokia, kad mokiniai privalo suprasti ir patirti visas keturias pagrindines jogos sistemas. Šalia didelio dėmesio hatha jogai, Šivananda jogos mokytojų rengimo programa numato mokinių supažindinimą su radža jogos teorija ir praktika (proto valdymas), karma joga (nesavanaudiška veikla), džnana joga (jogos filosofija) ir bhakti joga (emocijų virsmas atsidavimu).

Sėkmingai baigusiam Šivananda jogos mokytojų kursus jogos mokytojui įteikiamas pažymėjimas, patvirtinantis, kad jis įgijo pakankamai žinių ir praktinės patirties, leidžiančios mokyti hatha jogos (asanų, pranajamos ir atsipalaidavimo) pradedančiuosius ir vidutinę patirtį turinčius jogos mokinius.

Šivananda jogos mokytojų kursai vyksta įvairiose šalyse visame pasaulyje: Lietuvoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Ispanijoje ir Lenkijoje, taip pat ir Indijoje, Šiaurės bei Pietų Amerikoje.

Oficialiai pripažinta Jogos sąjungos (Yoga Alliance) kaip 200 mokymo valandų trukmės etalonas jogos mokykloms (Registered Yoga Schools – RYS).

 

Be pagrindinio keturių savaičių trukmės mokymo kurso, Svamis Višnudevananda įsteigė Pažengusių jogos mokytojų kursus (Advanced Teachers’ Training Course – ATTC), taip pat trunkančius 4 savaites ir Intensyvios praktikos kursus (2 savaitės). Be to, jogos mokytojai gali tobulintis savaitgalio ir savaitės trukmės papildomose mokymo programose. Papildomų mokymo programų ir Pažengusių jogos mokytojų kursų dalyviams taip pat įteikiami atitinkami jogos pažymėjimai.

Jogos mokytojų kursai– TTC

401 mokymo valanda (po 45 minutes kiekviena)

Mokymo programa:

  • Keturių klasikinių jogos kelių praktika, teorija ir filosofija.
  • Jogos užsiėmimai, anatomija ir mityba.
  • Metodika ir savarankiška pagrindinių jogos pozų, kvėpavimo pratimų ir atsipalaidavimo mokymo praktika.

Pažengusių jogos mokytojų kursai – ATTC

437 mokymo valandos (po 45 minutes kiekviena)

Mokymo programa:

  • Asanų pažengusiems ir sudėtingesnės pranajamos praktikavimas.
  • Išsamesnis radža jogos ir Vedantos studijavimas.
  • Įvadas į sanskrito kalbą, nervinės ir endokrininės sistemų anatomija.

Intensyvios sadhanos kursai

173 mokymo valandos (po 45 minutes kiekviena)

Dvi savaitės intensyvios dvasinės praktikos, kurios pagrindą sudaro senoviniai hatha jogos raštai:

  • Asanų ir pranajamos praktika 2 ar 3 kartus per dieną kasdien, po truputį ilginant užsiėmimų trukmę.
  • Mudrų, bandhų ir mantrų praktikavimas su paaiškinimais.
  • „Hatha jogos pradipikos“ (Hatha Yoga Pradipika) ir ištraukų iš senovės Bhakti ir Vedantos raštų studijavimas.

Jogos mokytojų kursai

50 metų mokymo patirties ir 52 000 baigusiųjų kursus

Ustka, Lenkija
Lietuvoje, prie Zelvos ežero

Jogos mokytojų kursų vietos

Lietuva >>

22.05.24–20.06.24: EN, LT, RU, PL

Reithas, Tirolis, Austrija >>

23.06.24–21.07.24: EN, DE
27.07.24–25.08.24: EN, DE
01.09.24–29.09.24: EN, DE
17.11.24–15.12.24: DE
21.12.24–19.01.25: EN, DE

Rudraprayagas, Himalajai, Indija >>

22.10.24–20.11.24: EN, DE, FR, ES
22.02.25–23.03.25: EN, DE, FR, ES
22.10.25–20.11.25: EN, DE, FR, ES

Orleanas, Prancūzija >>

29.06.24–28.07.24: EN, FR
02.08.24–31.08.24: FR
21.09.24–20.10.24: FR
19.11.24–18.12.24: FR
04.01.25–02.02.25: FR

Málaga, Ispanija >>

18.08.24–15.09.24: ES, EN

Kalbos: EN = anglų, DE = vokiečių, FR = prancūzų, ES = ispanų, IT = italų, NL = olandų, PT = portugalų, RU = rusų, LT = lietuvių, PL = lenkų, ET = estų

Kursų tvarkaraštis >>

Istorinės nuotraukos


Swamis Vishnudevananda demonstruoja Skorpiono šalia savo mokytojo, Swamio Sivanandos. Rišikešas, Indija.

Swamis Sivananda (viduryje) su savo mokiniais. Swamis Vishnudevananda stovi jam iš kairės.

Pakeliui į vakarus. Swamis Vishnudevananda veda jogos užsiėmimą pietryčių Azijoje.

Swamis Vishnudevananda moko vienuose pirmųjų jogos mokytojų kursuose Bahamuose.

Anatomijos pamoka su Swamiu Vishnudevananda

Swamis Vishnudevananda įteikia mokiniui kursų vadovėlį.