Logo:Sivananda Yoga Europe

Mistrzowie Jogi >>

Home >> Zaawansowany kurs dla nauczycieli >> Lokalizacja ATTC >> Ustka, Polska >>  REJESTRACJA ONLINE

Formularz zgłoszeniowy.

Zaawansowany Kurs dla Nauczycieli Jogi w Ustce, Polska

Prosimy o możliwie całościowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na międzynarodowy kurs nauczycieli w Ustce. Wymagane pola są oznaczone gwiazdką (*) i muszą zostać wypełnione.

Przy pomyślnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otworzy się nowa strona, na której można skontrolować wszystkie podane informacje przed ostatecznym wysłaniem formularza. Po tym wyświetli się strona potwierdzająca przyjęcie formularza, które zostanie dodatkowo potwierdzone automatycznym emailem, zawierającym podane informacje.

Jeśli zamiast tego wyświetli się ponownie formularz zgłoszeniowy, prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie oznaczone gwiazdką pola (też pola wyboru) zostały wypełnione, potwierdzony regulamin i rozwiązane zadanie matematyczne (Captcha na końcu formularza). Przy ponownym wypełnieniu formularza prosimy przed wysłaniem załadować zdjęcie jeszcze raz.

Dziękujemy

1) Uwaga: jeśli masz problem z wypełnieniem poniższego formularza lub nie masz pewności, czy został poprawnie wysłany, skontaktuj się z poland(at)sivananda.net.

2) Możesz także skorzystać z nowej strony do przyjmowania zapisów (chwilowo dostępnej tylko w języku angielskim): forms.sivananda.eu

ATTC Poland PL

Informacje podstawowe
Informacje Osobiste
Płeć*
Informacje o jodze
Praktyczne informacje
Dla uczestników ATTC: Proszę przywieźć uniform TTC i podręcznik TTC!
Preferowane zakwaterowanie*
Znajomość języka angielskiego*
Prefereowany język kursu*
W jakim języku chciałbyś otrzymać podręcznik?*
Informacje kontaktowe
For Russian applicants only / Tylko dla obywateli rosyjskich / Tik dalyviams iš Rusijos / Только для участников из России:
Визовые вопросы: Если вам нужна виза в Польшу, пожалуйста, укажите следующую информацию:
Я согласен покрыть необходимые расходы по пересылке приглашения для оформления визы (примерно 20 евро).
Zasady

OGÓLNE REGUŁY KURSU DLA NAUCZYCIELI JOGI

W celu utrzymania czystej i klarownej atmosfery w miejscu nauczania, ważne jest codzienne stosowanie się do poniższych reguł:

 1. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach praktycznych, wykładach, porannej i wieczornej medytacji jest obowiązkowe. W przypadku nieobecności, pisemne usprawiedliwienie należy przedstawić kierownikowi kursu. Nagminne opuszczanie zajęć może doprowadzić do usunięcia uczestnika z kursu.
 2. W miejscu kursu zabrania się spożywania alkoholu, mięsa, ryb, jajek, kawy i czarnej herbaty, a także palenia tytoniu. W czasie kursu nie jest możliwa realizacja indywidualnych preferencji dietetycznych. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami ajurwedy. Przyjmowanie i rozprowadzanie narkotyków w miejscu kursu i jego otoczeniu jest surowo zakazane. Osoby posiadające informacje o uczestnikach kursu posiadających, rozprowadzających czy przyjmujących narkotyki są zobowiązane do natychmiastowego poinformowania o tym kierownika kursu. Narkotyki są substancjami groźnymi dla ciała astralnego i osoby uprawiające jogę ich nie przyjmują.
 3. Miejsce kursu nie jest klubem, ani domem wczasowym. Sposób zachowania, prywatny czy publiczny, powinien sprzyjać zachowaniu duchowej atmosfery panującej w miejscu kursu. Nie marnuj prany (energii życiowej) na niepotrzebne działania.
 4. Opuszczenie miejsca kursu (zwłaszcza nocą) możliwe jest wyłącznie za zgodą kierownika kursu. Nie dotyczy to jedynie krótkich spacerów do pobliskiej miejscowości.
 5. Karma-joga, bezinteresowna służba, stanowi część kursu. To praktyczny sposób na wyzbycie się egoizmu. Każdy uczestnik kursu powinien wykonać przynajmniej 1 godzinę karma-jogi dziennie.
 6. Zabrania się kąpieli nago.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.30.
 8. Reguły obowiązujące w sali medytacyjnej: w miejscach tych ze szczególną uwagą należy dbać o czystość atmosfery. Przed wejściem wskazane jest umycie przynajmniej rąk i stóp. W miejscach tych, przeznaczonych na modlitwę i medytację, należy zachować ciszę.
 9. Zabrania się słuchania muzyki. Korzystanie z telefonów komórkowych na zajęciach z hatha jogi, satsangach i wykładach jest niedozwolone.
 10. Fotografowanie, nagrywanie audio i video: prosimy o niekorzystanie z lampy błyskowej podczas wykonywania zdjęć. Publikacja zdjęć wykonanych podczas Kursu dla Nauczycieli Jogi Sivanandy albo w trakcie zajęć Kursu dla Nauczycieli Jogi Sivanandy i/lub reprezentujących nauczycieli bądź staff (osoby współpracujące) Organizacji Sivananda Joga Vedanta wymaga uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizacji Sivananda Joga Vedanta, jak również pisemnej autoryzacji osób przedstawionych na zdjęciu/zdjęciach. Nagrania audio i video podczas zajęć Organizacji Sivananda Joga Vedanta jest niedozwolone.
 11. Ze względu na niebezpieczeństwo pożaru, palenie świeczek i kadzidełek dozwolone jest wyłącznie w sali medytacyjnej. Palenie ognisk jest surowo zabronione.
 12. Zasady rezygnacji
  Rezygnacja przed rozpoczęciem kursu: W ciągu 14 dni od wysłania przez organizatora potwierdzenia uczestnictwa: Istnieje możliwość anulowania zgłoszenia na Kurs dla Nauczycieli Jogi w przeciągu 14 dni od dnia wysłania przez organizatora potwierdzenia przyjęcia. Rezygnacja musi być pisemnie lub ustnie przekazana organizatorom Kursu dla Nauczycieli Jogi w Polsce, na adres poland@sivananda.net lub pod numerem +49 30 85 99 97 98. W tym celu można (ale nie trzeba) skorzystać z FORMULARZA REZYGNACJI (dołączonego do maila potwierdzającego przyjęcie). Rezygnacja jest uznana za ważną, jeśli zostanie złożona w wyznaczonym czasie. W wypadku dokonanej płatności zwracamy wpłaconą kwotę natychmiast, a najpóźniej w przeciągu 14 dni od daty złożenia rezygnacji.
  Rezygnacja więcej niż 14 dni po wysłaniu przez organizatora potwierdzenia uczestnictwa: Zwrócona zostanie wpłacona kwota, pomniejszona o 200 PLN (50 euro) kosztów administracyjnych.
  Opłata za kurs wniesiona w ciągu 14 dni bezpośrednio przed jego rozpoczęciem oznacza zrzeczenie się prawa do 14-dniowego okresu rezygnacji. Dokument zrzeczenia zostanie podpisany po przyjeździe do Ustki.
  Żaden zwrot nie jest możliwy w wypadku niepojawienia się na kursie i braku kontaktu z organizatorami: W przypadku chęci przeniesienia wpłaty na poczet innego kursu, potrącane jest 200 PLN (50 euro) kosztów administracyjnych. Istnieje możliwość przeniesienia wpłaty na każdy kurs organizowany w Centrach lub Aśramach Sivananda Jogi w Europie lub Rudraprayag.
  Wcześniejsze opuszczenie Kursu dla Nauczycieli Jogi w Ustce: W czasie pierwszych 3 dni: organizator zwraca wpłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty administracyjne w wysokości 1200 PLN (300 euro).
  Po upływie 3 dni żadne koszty nie zostaną zwrócone.
  W przypadku wcześniejszego opuszczenia kursu, Podręcznik dla Nauczycieli muszą zostać zwrócone przed wyjazdem z ośrodka.
 13. SYVC sugeruje powstrzymanie się od jakichkolwiek seksualnie nacechowanych zachowań. Prosimy o zaadaptowanie ubioru do atmosfery aśramu. Ubranie przylegające luźno do ciała jest odpowiednie.
 14. Prosimy brać pod uwagę że udizał w kursie ATTC nie jest możliwy w żadnym okresie ciąży.
Informacje

Europejskie Centra Jogi Sivanandy oddane są idei zwiększenia świadomości ludzkości i jej zdolności do współodczuwania. Pełnimy tę misję podnosząc poziom bezpieczeństwa otoczenia, ułatwiając odczucie jego świętości. Wspieramy i chronimy duchowość, etyczne zachowanie, szacunek, zaufanie, lojalność i oddanie. Stąd spoczywa na nas odpowiedzialność utrzymania bezpiecznej i uświęconej przestrzeni, potrzebnej dla głębokiej pracy wewnętrznej, zgodnej z naukami Swamiego Sivanandy i Swamiego Vishnudevanandy.
Na tej podstawie Europejskie Centra Jogi Sivanandy nie zezwalają swoim współpracownikom na zachowania o charakterze seksualnym, wykonywanie gestów, czy znaków sugerujących treść seksualną; nie toleruje się również niekoniecznego bądź napastliwego dotyku. Stąd oczekujemy od ciebie wystrzegania się wysyłania tego typu sygnałów w kierunku współpracowników, uczniów, czy gości.
Jeżeli pomimo wysiłków Europejskich Centrów Jogi Sivananda Vedanta w tym względzie sądzisz, że stałeś/aś się ofiarą wykorzystywania seksualnego ze strony osób z zewnątrz, współpracowników, gości, bądź Swamich, prosimy o natychmiastowe powiadomienie o takowym wydarzeniu dyrektora kursu. Podjęte zostaną niezwłocznie stosowne kroki. Zgłoszona dyrektorowi kursu skarga zostanie potraktowana poufnie, a domniemany sprawca, czy też osoby trzecie nie zostaną poinformowane o tożsamości pokrzywdzonego/ pokrzywdzonej bez ich zgody.

Zapłata i podpis

Warunki płatności:

Rejestracja ważna jest po wpłaceniu zaliczki w wysokości 1.200,- PLN. Pozostałą należność należy uiścić na cztery tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Zaliczkę i należność za kurs prosimy wpłacać na podany numer konta: PKO S.A., I Oddział Warszawa PL 29 1240 1037 1111 0010 1344 8401.

Cena zawiera opłatę egzaminacyjną, koszty administracyjne, opłatę za naukę, akomodację i wyżywienie oraz podręcznik na kurs. Cena kursu nie obejmuje kosztów transportu.

Rekomendujemy zakup ubezpieczenia na wypadek rezygancji z wyjazdu u swojego agenta turystycznego.

System tłumaczeniowy:

Podczas tłumaczenia symultanicznego używany będzie nowowczesny bezprzewodowy system tłumaczeniowy ze słuchawkami. Jednorazowa opłata (na okres całego kursu) za wynajem odbiornika do systemu tłumaczeniowego wynosi 80 PLN. Możesz wziąć ze sobą słuchawki ze standradowym wejściem *jak np. Od discmana) albo zakupić je na miejscu w cenie ok 10,- euro.

Oświadczenie:

Jako uczestnik kursu dla nauczycieli organizowanego przez Organizację Sivananda Yoga Vedanta potwierdzam, że przeczytałem/am reguły Organizacji Sivananda Yoga Vedanta i zobowiązuję się do uczestnictwa we wszystkich zajęciach. Biorę pełną odpowiedzialność za siebie oraz moje rzeczy osobiste. Decyzję podjęcia udziału w kursie podjąłem/podjęłam na własną odpowiedzialność. Przyjmuję do wiadomości, że opłata nie zostanie w żadnych okolicznościach zwrócona w gotówce. Dodatkowo zobowiązuję się, iż nie będę obciążać Organizacji Sivananda Yoga Vedanta odpowiedzialnością za żadną osobistą utratę, wypadek bądź szkodę mogące ewentualnie powstać jako skutek udziału w zajęciach.

Proszę potwierdź:*
(W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagany jest podpis rodziców lub opiekunów)