Logo:Sivananda Yoga Europe

Mistrzowie Jogi >>

Home >> Service Navigation >>  Prywatność danych

Prywatność danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu poinformowanie użytkowników o tym, jak ta strona internetowa jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i niemiecką ustawą o mediach, pod względem rodzaju, zakresu i celu gromadzenia danych i wykorzystywania danych osobowych przez operatora strony internetowej, Sivananda Yoga Vedanta Centra

Podczas odwiedzania tej witryny serwer sieciowy automatycznie rejestruje pliki dziennika. Dane te obejmują na przykład typ i wersję przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona), adres IP komputera wysyłającego żądanie, datę i godzinę żądania serwera oraz żądanie pliku klienta (nazwa i adres URL). Dane te są gromadzone wyłącznie w celu oceny statystycznej. Przeniesienie na osoby trzecie w celach komercyjnych lub niekomercyjnych nie ma miejsca.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zwykle możliwe bez podawania danych osobowych. W zakresie, w jakim gromadzimy dane osobowe, odbywa się to, o ile to możliwe, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie zostaną ujawnione stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (na przykład podczas komunikacji za pośrednictwem poczty e-mail) podlega lukom w zabezpieczeniach. Absolutna ochrona danych przed dostępem nieznajomych nie jest możliwa.

Jakie dane zbieramy?

Gromadzimy dane osobowe w celu przetworzenia Twojej rejestracji na działania, które były reklamowane na naszej stronie internetowej lub w naszych broszurach. W szczególności obejmuje to udział w zajęciach z jogi, warsztatach lub innych wydarzeniach organizowanych przez ośrodki Sivananda Yoga Vedanta. Informacje te - składające się przede wszystkim z imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail - są uważane za dane osobowe, ponieważ można je prześledzić.

Podczas rejestracji na jeden z naszych kursów dla nauczycieli jogi, zaawansowanego szkolenia dla nauczycieli jogi, intensywnego treningu sadhana lub dalszego szkolenia jogi, zbieramy dodatkowe dane dotyczące rejestracji i ukończenia kursu. Należą do nich dane dotyczące zdrowia i dane stron trzecich (dane kontaktowe w nagłych wypadkach). Dlatego powinieneś upewnić się, że wszystkie informacje dotyczące stron trzecich są przekazywane przez ciebie za zgodą takich osób.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy lub rejestrując się na jedno z naszych wydarzeń pocztą elektroniczną, telefonicznie, osobiście lub pocztą, wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu tworzenia, wdrażania i przetwarzania rezerwacji.

Przekazywanie danych stronom trzecim

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim wyłącznie w celu wykonania umowy. Dotyczy to firm zaangażowanych w realizację wakacji z jogą lub szkolenia nauczycieli jogi, takich jak hotele seminaryjne, firmy obsługujące karty kredytowe, dostawcy usług płatniczych, banki lub usługi transferu. Podstawą przeniesienia jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych.

Przekazywanie danych do kraju trzeciego bez odpowiednich gwarancji odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przekazanie w celu wykonania umowy.

Dalsze przekazywanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy wyraźnie zgodzisz się na przeniesienie lub jeśli jesteśmy do tego prawnie lub oficjalnie zobowiązani, lub jeśli przekazanie jest konieczne w związku z korzystaniem z witryny.

Twoje dane nie będą przekazywane stronom trzecim, na przykład w celach reklamowych, bez wyraźnej zgody.

Wykorzystywanie twoich danych do celów reklamowych

Pocztą i telefonem

Oprócz przetwarzania danych w celu przetworzenia rezerwacji kursu, wykorzystujemy te dane również do informowania Cię pocztą o dalszych ofertach. Ponadto wykorzystujemy Twoje dane do telefonicznego informowania o powiązanych kursach lub dalszych ofertach.W każdej chwili możesz odwołać wykorzystanie swoich danych osobowych w celach reklamowych. Wystarczy wiadomość tekstowa (list, e-mail). Skorzystaj z następujących informacji kontaktowych:

munich(at)sivananda.net

Sivananda Yoga Vedanta Centre, Steinheilstr. 1, D-80333 Munich

Cookies

(1) Oprócz wyżej wymienionych danych, pliki cookie są przechowywane na komputerze podczas korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym i są przypisane do używanej przeglądarki i dostarczają pewnych informacji podmiotowi, który ustawia plik cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przesyłać wirusów na komputer. Pomagają uczynić oferty internetowe ogólnie bardziej przyjaznymi dla użytkownika i skutecznymi.

(2) Ta strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i funkcje wyjaśniono poniżej:

 • Przejściowe pliki cookie (patrz 1.)
 • Trwałe pliki cookie (patrz 2.).
 1. Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności ciasteczka sesyjne. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne żądania z przeglądarki można przypisać do wspólnej sesji. Pozwala to na rozpoznanie twojego komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
 2. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Możesz usunąć pliki cookie w dowolnym momencie z poziomu ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.
 3. Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki, aby pasowały do ​​twoich preferencji i np. nie akceptuje plików cookie innych firm ani wszystkich plików cookie. „Zewnętrzne pliki cookie” to pliki cookie, które zostały ustawione przez stronę trzecią, a zatem nie przez rzeczywistą stronę internetową, na której aktualnie się znajdują. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny.

Baner cookie

Ta strona używa Cookie-Script Cookie-Script od Objectis Ltd. Do celów statystycznych sygnał nawigacyjny łączy się z serwerem Cookie-Script. Akceptując pliki cookie na tej stronie za pomocą banera cookie, akceptujesz plik cookie Google Analytics. Ten plik cookie jest aktywowany tylko za Twoją wyraźną zgodą (opt-in).

Google Analytics

Jeśli wyraziłeś zgodę, ta strona korzysta z Google Analytics 4, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC. Podmiotem odpowiedzialnym za użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

Zakres przetwarzania
Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z naszych stron internetowych. Informacje zebrane za pomocą plików cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Google Analytics 4 ma domyślnie włączoną anonimizację adresu IP. Ze względu na anonimizację adresu IP Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Według Google adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Podczas Twojej wizyty na stronie Twoje zachowanie użytkownika jest rejestrowane w formie „zdarzeń”. Wydarzenia mogą być:

 • Wyświetlenia strony
 • Pierwsza wizyta na stronie
 • Rozpoczęcie sesji
 • Twoja „ścieżka kliknięć”, interakcja ze stroną internetową
 • Scrolls (za każdym razem, gdy użytkownik przewinie do dołu strony (90%))
 • kliknięć w linki zewnętrzne
 • wewnętrzne zapytania wyszukiwania
 • interakcja z filmami
 • pobieranie plików
 • obejrzanych / klikniętych reklam
 • ustawienia języka

Nagrano również:

 • Twoja przybliżona lokalizacja (region)
 • Twój adres IP (w skróconej formie)
 • informacje techniczne o Twojej przeglądarce i urządzeniach końcowych, z których korzystasz (np. ustawienia języka, rozdzielczość ekranu)
 • Twój dostawca usług internetowych
 • adres URL strony odsyłającej (przez którą stronę internetową/medium reklamowe trafiłeś na tę stronę internetową)

Cele przetwarzania
W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika pod pseudonimem oraz do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie. Raporty dostarczane przez Google Analytics służą do analizy wydajności naszej strony internetowej i sukcesu naszych kampanii marketingowych.
 
Odbiorcy
Odbiorcami danych są/mogą być:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 DSGVO).
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Nie można wykluczyć, że władze USA będą miały dostęp do danych przechowywanych przez Google.
 
Przekazywanie danych do krajów trzecich
O ile dane są przetwarzane poza UE/EOG i poziom ochrony danych nie odpowiada standardowi europejskiemu, zawarliśmy z usługodawcą standardowe klauzule umowne UE w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Firma macierzysta Google Ireland, Google LLC, ma siedzibę w Kalifornii, USA. Nie można wykluczyć transferu danych do USA i dostępu władz USA do danych przechowywanych przez Google. Stany Zjednoczone są obecnie uważane za kraj trzeci z punktu widzenia ochrony danych. Nie masz tam takich samych praw jak w UE/EOG. Możesz nie być uprawniony do żadnych środków prawnych przeciwko dostępowi władz.
 
Czas przechowywania
Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookies są automatycznie usuwane po 2 miesiącach. Usunięcie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, następuje automatycznie raz w miesiącu.
 
Podstawa prawna
Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 p. 1 lit. RODO.
 
Odwołanie
W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, przechodząc do ustawień plików cookie i zmieniając tam swój wybór. Zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania, pozostaje nienaruszona.

Możesz również od samego początku uniemożliwić przechowywanie plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Jeśli jednak skonfigurujesz swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie, może to spowodować ograniczenie funkcjonalności tej i innych witryn. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez

A. niewyrażenia zgody na ustawienie pliku cookie lub
b. pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki wyłączającego Google Analytics TUTAJ .

Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics i polityki prywatności Google, odwiedź marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ i policies.google.com= pl .

Google Tag Manager

Google Tag Manager to rozwiązanie, które pozwala nam zarządzać tak zwanymi tagami witryn internetowych za pośrednictwem jednego interfejsu (w tym na przykład Google Analytics i innych usług marketingowych Google w naszej ofercie online). Sam menedżer tagów (który implementuje tagi) nie przetwarza danych osobowych użytkowników. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników zapoznaj się z następującymi informacjami na temat usług Google. Polityka użytkowania: https://www.google.com/intl/en/tagmanager/use-policy.html.

Google AdWords i pomiar konwersji

Korzystamy z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 w oparciu o nasze uzasadnione interesy (tj. Zainteresowanie analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej usługi online w rozumieniu art. 6 ust. 1 (f) RODO), USA („Google”).

Korzystamy z internetowego narzędzia marketingowego AdWords „AdWords” Google, aby umieszczać reklamy w sieci reklamowej Google (np. W wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.), Aby były wyświetlane użytkownikom, którzy mogą być zainteresowani reklamami. To pozwala nam dokładniej wyświetlać reklamy w naszej ofercie online, dzięki czemu prezentujemy reklamy tylko użytkownikom potencjalnie pasującym do ich zainteresowań.

Remarketing ma miejsce, gdy użytkownik np. wyświetla się reklamy produktów, na które patrzył w innych witrynach. Działa to w następujący sposób: gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych i innych stron internetowych, na których działa sieć reklamowa Google, Google natychmiast wykona kod Google i zastosuje tak zwane (re) marketingowe tagi (niewidoczna grafika lub kod, znany również jako „sygnały nawigacyjne w sieci Web” ”) na stronie internetowej. Umożliwiają one ustawienie pojedynczego pliku cookie, tj. Małego pliku, (zamiast plików cookie można również zastosować porównywalne technologie). Ten plik cookie lub plik rejestruje, które strony odwiedził użytkownik, jakie treści go interesują i co użytkownik kliknął, a także informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłające strony internetowe, czas odwiedzin i inne informacje na temat korzystania z oferty online.

Ponadto otrzymujemy indywidualny „plik cookie konwersji”. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie są wykorzystywane przez Google do generowania dla nas statystyk konwersji. Widzimy jednak tylko anonimową całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli naszą reklamę i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.

Dane użytkowników są przetwarzane pseudonimowo w sieci reklamowej Google. Oznacza to, że Google przechowuje i przetwarza np. nie nazwa lub adres e-mail użytkowników, ale przetwarza odpowiednie dane związane z plikami cookie w pseudonimowych profilach użytkowników. Dlatego z perspektywy Google reklamy nie są zarządzane i wyświetlane konkretnej osobie, ale właścicielowi pliku cookie, niezależnie od tego, kim jest ten właściciel pliku cookie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik wyraźnie zezwolił Google na przetwarzanie danych bez tej pseudonimizacji. Informacje gromadzone na temat użytkowników są przesyłane do Google i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania danych Google, ustawień i opcji rezygnacji, zapoznaj się z polityką prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) i ustawieniami reklam Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

Kierowanie za pomocą Google Analytics

Używamy Google Analytics do wyświetlania reklam w Google i powiązanych usługach reklamowych tylko tym użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub mają określone cechy (np. Zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które mogą być określone przez odwiedzane strony internetowe) które przesyłamy do Google (tzw. „remarketing” lub „odbiorcy Google Analytics”). Odbiorcy remarketingowi pomagają zapewnić, że nasze reklamy odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników.

Integracja z Google Maps

(1) Na tej stronie korzystamy z Google Maps. To pozwala nam wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy.

(2) Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informacje o tym, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej podstrony naszej strony internetowej. Ponadto przekazywane są dane gromadzone podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na które jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Gdy zalogujesz się do Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz być powiązany ze swoim profilem w Google, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i / lub projektowania witryn na zamówienie. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani), aby zapewnić odpowiednią reklamę i poinformować innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników, do których musisz zwrócić się bezpośrednio do Google.

(3) Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych i ich przetwarzania przez dostawcę wtyczek można znaleźć w polityce prywatności tego dostawcy. Możesz także dowiedzieć się więcej o swoich prawach i ustawieniach prywatności tutaj: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

YouTube

Nasza strona internetowa zawiera osadzone filmy z YouTube. Ta usługa jest oferowana przez YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności YouTube.

Ujawnianie, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Możesz poprosić bezpłatnie o informacje na temat przechowywanych przez nas danych, jeśli chcesz zweryfikować, jakie informacje o Tobie przechowujemy.

Masz prawo do poprawiania niedokładnych lub niekompletnych danych przechowywanych o Tobie przez centra Sivananda Jogi Wedanty.

Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie są one już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że centra Sivananda Jogi Wedanty podlegają obowiązkom prawnym, które nie pozwalają nam na natychmiastowe usunięcie niektórych informacji. Zobowiązania te wynikają z przepisów rachunkowych i podatkowych. Możemy jednak zanonimizować twoje dane, zapobiegając w ten sposób przetwarzaniu w celach innych niż wymagane przez prawo.

Ponadto możesz w dowolnym momencie zmienić lub odwołać deklarację zgody bez podania przyczyny, ze skutkiem na przyszłość. Możesz złożyć odwołanie pocztą lub e-mailem do nas. Nie poniosą Państwo żadnych innych kosztów niż koszty wysyłki lub koszty transmisji wiadomości e-mail zgodnie z obowiązującymi stawkami podstawowymi.

Wystarczy wiadomość tekstowa (list, e-mail). Skorzystaj z następujących informacji kontaktowych:

munich(at)sivananda.net

Sivananda Yoga Vedanta Centre, Steinheilstr. 1, D-80333 Munich