Logo:Sivananda Yoga Europe

Mistrzowie Jogi >>

Home >> Sadhana Intensive >>  Plan dnia

Plan dnia

Kurs oparty jest na indywidualnej praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem intensywnego ćwiczenia Pranajamy. Rankiem uczestnicy spotykają się ze swoimi nauczycielami i otrzymują instrukcje na dany dzień, jak również indywidualne przewodnictwo we własnej praktyce. W południe grupa spotyka się ponownie, by zaczerpnąć inspirację ze studiowania klasycznych tekstów jogi.

Udział w porannej i wieczornej sesji medytacyjnej.

Ze względu na wieloaspektowy charakter kursu wymagany jest wysoki poziom motywacji osobistej.