Logo:Sivananda Yoga Europe

Mistrzowie Jogi >>

Home >> Sadhana Intensive >>  Jednostki szkoleniowe

Ilość jednostek szkoleniowych

Program Sadhana Intensive składa się z 173 jednostek szkoleniowych (JS) trwających 45 minut:

106 JS Asany, Pranajamy, Kria
  46 JS Medytacja i Kirtan
  18 JS Filozofia/ Studiowanie pism
    3 JS Rozmowy indywidualne