Logo:Sivananda Yoga Europe

Mistrzowie Jogi >>

Home >> Oddychanie >>  Zaawansowane ćwiczenia oddechowe

Zaawansowane ćwiczenia oddechowe

Zaawanowane pranajamy

Warunkiem wstępnym do ćwiczenia zaawansowanych pranajam jest szczegółowe wprowadzenie do jogi i regularna praktyka podstawowych ćwiczeń oddechowych przez dłuższy okres.

Skutkiem praktykowania ośmiu klasycznych pranajam opisanych w Hatha Yoga Pradipika jest niezwykłe zwiększenie fizycznej i mentalnej witalności.

Te ćwiczenia są integralną częścią Kursu dla nauczycieli jogi i Sadhana Intensive.