Logo:Sivananda Yoga Europe

Mistrzowie Jogi >>

Home >> Medytacja >> Źródła >> 

Filozofia Wedanty

Upaniszady

Upaniszady to ostatnia część Wed i podstawa filozofii Wedanty. Mówi się, że ukazują mistyczne doświadczenia wielkich świętych. Termin upaniszada oznacza ‘siedzenie obok’, czyli obok nauczyciela albo guru, który przekazuje ustnie duchową wiedzę. Istnieje 108 klasycznych Upaniszad.

Pisma Sri Adi Sankaracharyi

Sankaracharya żył w 8 wieku i jest uważany za jednego z największych hinduskich filozofów i najważniejszego orędownika filozofii niedualistycznej czyli Adwaita Wedanta.

Najwyższy Klejnot Wiedzy

Viveka Chudamani (dosłownie ‘najwyższy klejnot wiedzy’), dzieło sztuki składające się z 580 wersetów, napisane jest w formie dialogu między nauczycielem a uczniem i obejmuje takie tematy jak techniki medytacyjne, cechy charakterystyczne guru i stan samorealizacji. Krok po kroku uczeń uczy się jak osiagnąć Brahmana czy stan Nadświadomości.

Tattva Bodha – Wiedza o Prawdzie

Kim jestem? Jaki jest cel życia? Tattva Bodha (‘wiedza o prawdzie’) odpowiada na te i inne pytania. Tattva Bodha napisana jest w formie dialogu między uczniem a nauczycielem, opisując koncepcję trzech ciał, trzech gun (elementów natury), trzech stanów umysłu, rozróżniania miedzy rzeczywistym a nierzeczywistym i inne podobne tematy. Poprzez intensywny wgląd poszukujący osiąga samorealizację czy wiedzę o jedności Jaźni z Absolutem lub Bogiem.

Atma Bodha – Wiedza o Jaźni

Atma Bodha czy ‘wiedza o Jaźni’ to krótki traktat o Adwaita Wedancie, inaczej nazywaną filozofią nie-dualności. Zawiera 68 wersetów w sanskrycie. Termin ‘nie-dualność’ odnosi się do wierzenia, że dusza indywidualna (Atman) i uniwersalna, absolutna dusza (Brahman) to jedno. Zgodnie z Atma Bodhą, niewłaściwe identyfikowanie się z przelotnymi obiektami świata materialnego można pokonać jedynie wówczas, gdy pojawia się wiedza o Jaźni czy Nieśmiertelności.

<- powrót do: źródła