Logo:Sivananda Yoga Europe

Mistrzowie Jogi >>

Home >> Medytacja >> Źródła >> 

Bhakti Yoga

Narada Bhakti Sutras

W tym klasycznym piśmie starożytny hinduski mędrzec Narada opisuje ścieżkę oddania Bogu (Bhakti Joga). Pismo napisane jest w formie sutr (Sanskryckie słowo oznaczające ‘łańcuch’ lub ‘nić’) albo podręcznikaw formie wersetów, składającego się z 84 aforyzmów na temat kultywowania Bhakti (boskiej miłości).

Bhakti Yoga to jedna z czterech klasycznych ścieżek jogi poza Jnana Jogą (wiedza), Radża Jogą (kontrola umysłu) i Karma Jogą (bezinteresownym działaniem) i jest uważana za najłatwiejszą i najbardziej bezpośrednią ścieżkę do samorealizacji w naszych czasach.

<- Powrót do: źródła