Logo:Sivananda Yoga Europe

Mistrzowie Jogi >>

Home >> Medytacja >>  Wedanta

Wedanta

Starożytna wiedza o ludzkości

Wedanta dosłownie znaczy ‘koniec Wed’. Wedy to najstarsze pisma ludzkości, zawierające wiedzę wszystkich wieków. Ostatnia część Wed to Upaniszady, których subtelna filozofia zwana Wedantą, silnie zainspirowała wielkich zachodnich filozofów jak np. Artur Schopenhauer.

By rozpoznać Absolutną Egzystencję...

Wedanta to jeden z sześciu głównych systemów hinduskiej filozofii. Wierzenia te są nie-dualistyczne. Mówi się, że uwolnienie nie może być osiągnięte za pomocą rytuałów, działań czy dobroczynności. Celem Wedanty jest wiedza o Brahmanie (Egzystencja Absolutna), który istnieje poza iluzją (Mają) świata i umysłu danej osoby. Ostateczna rzeczywistość leży ponad sferą ograniczonego intelektu i świata materialnego.

... i jej doświadczyć

Filozofia Wedanty reprezentuje ideał, który można osiągnąć przez praktyczne metody jogi. Wedanta mówi, że w swojej istocie stanowimy jedność z Najwyższą Jaźnią. To przypomina nam o naszej prawdziwej naturze. Powszechna Jaźń lub Świadomość istnieje w każdym z nas. Poprzez Wedantę uczymy się przechodzić ponad poczuciem indywidualności,ponad pojęciem ‘ja’ i ‘moje’. Zamiast tego powinniśmy identyfikować się z nieskończoną, jaśniejącą esencją – by widzieć Jaźń w nas i we wszystkich istnieniach. Wedanta uczy nas jedności życia i jednośći świadomości.


Wielki filozof Shankaracharya

Więcej o Wedancie

Uczenie się Wedanty

Wedanta dosłownie znaczy ‘koniec Wed’ (veda = wiedza). To szkoła myśli skupiona wokół Upaniszad. Zajmuje się filozofią jedności, końcem (celem) wszelkiej wiedzy.

Temat ten traktuje się ze szczególną uwagą na Kursach dla Nauczycieli Jogi.