Logo:Sivananda Yoga Europe

Mistrzowie Jogi >>

Home >> Medytacja >>  Śpiewanie mantr

Śpiewanie mantr


Pieśń, która otwiera serce

Kirtan to medytacyjne śpiewanie mantr sanskryckich. Dźwięki sanskryckie, najstarsze dźwięki ze wszystkich języków, zawierają subtelne energie mistyczne. Te energie korespondują z subtelnymi kanałami w ciele astralnym, które podobnie do meridian w akupunkturze, przebiegają przez całe ciało. Te ‘nadis’ (dosłownie kanały dźwiękowe) zaczynają wibrować gdy śpiewamy, recytujemy lub cicho powtarzamy w umyśle mantrę.

Śpiewanie mantr opiera się na prostych melodiach, które pochodzą z rag - klasycznej hinduskiej formy muzycznej. Kirtan jest uważany za najłatwiejszy sposób wzniesienia umysłu i poprowadzenia go do wewnętrznej ciszy.

Medytacja w grupie

Jak używać mocy myśli

Wiele rzeczy robi się łatwiej z innymi ludźmi. Tak jest też w przypadku medytacji. Gdy medytujemy w grupie, energie zwielokrotniają swoje siły tworząc silną duchową atmosferę która pozwala doświadczyć medytacji.

Program:

  • 30 minut cichej medytacji
  • 30 minut śpiewania mantr
  • 30 minut wykładów na temat tekstów jogi

Żadna wcześniejsza wiedza czy doświadczenie nie są wymagane. Jednak prosimy o niewychodzenie z Satsangu przed zakończeniem.

Satsangi Specjane i Święta Duchowe

Przez cały rok mają miejsce w naszych Centrach festiwale duchowe (na przykładBhagavata Saptaha, Sivaratri), koncerty muzyki hinduskiej i specjalne wykłady. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej danego Centrum. Informację możesz uzyskać za pomocą newslettera. Kliknij ‘Newsletter’ na górze paska nawigacyjnego i wybierz stosowną opcję.