Logo:Sivananda Yoga Europe

Mistrzowie Jogi >>

Home >> Medytacja >>  Pozytywne myślenie

Pozytywne myślenie

Kierowanie umysłu we właściwą stronę

Umysł może być porównany do inteligentnego kierowcy ciała-pojazdu. Dlatego też ważne jest, aby poprzez pozytywne myślenie wskazać mu cel podróży,jak również nakierować na drogę prowadzącą do niego. Pozytywne myślenie rozwija wyższe emocje jak odwaga, miłość i zadowolenie, które krok po kroku zastępują negatywne odruchy jak strach, gniew, zazdrość czy brak cierpliwości.

Powściągnij negatywne myśli

Naucz się powściągać, oczyszczać i kontrolować wszystkie swoje myśli. Zwalcz wszelkie negatywne myśli i wątpliwości. Pozwól, by wzniosłe myśli otaczały cię z każdej strony. Myśli depresyjne, wiążące się z porażką, słabością, ciemnością, zwątpieniem, lękiem itp., to myśli negatywne. Rozwijaj pozytywne myśli związane z siłą, odwagą, miłością, zadowoleniem i radością. Negatywne myśli znikną.

Prawa zawarte w wysokich myślach

Stajesz się tym, o czym myślisz. Twoje myśli tworzą twoje życie. Popraw swoje myślenie. Lepsze myśli przynoszą lepsze działania. Naucz się widzieć pozytywność wszędzie. To prawdziwy pokarm dla oka. Czystość myśli zależy od czystości jedzenia. Można widzieć lepiej, słyszeć lepiej, smakować i myśleć lepiej, gdy wprowadza się pozytywne, podnoszące myśli.

Myśli maja wielką siłę

Myśli mają ogromną siłę. Mogą leczyć choroby. Myśli mogą zmieniać mentalność ludzi. Myśl może zrobić wszystko. Może sprawiać cuda. Prędkość myśli jest niewyobrażalna.

Myśli mogą zmienić nasze przeznaczenie

Człowiek sieje myśl i zbiera jej owoce. Sieje działanie i zbiera nawyk. Sieje nawyk i zbiera charakter. Sieje charakter i zbiera przeznaczenie.

Człowiek stworzył swoje przeznaczenie poprzez własne myśli i działanie. Może zmienić swoje przeznaczenie. Jest władcą swojego przeznaczenia. Nie ma co do tego wątpliwości. Przez właściwe myślenie i wysiłek może stać się twórcą własnego przeznaczenia.

                                                                                             Swami Sivananda