Logo:Sivananda Yoga Europe

Mistrzowie Jogi >>

Home >> Medytacja >>  Karma i reinkarnacja

Karma i reinkarnacja

“Prawo karmy oznacza prawo przyczynowości. To wielkie prawo włącza prawo akcji i reakcji, prawo kompensacji i prawo retrybucji.” Swami Sivananda.

Prawo życia

‘Karma’ oznacza akcję; odnosi się do jakiejgokolwiek fizycznego czy mentalnego działania, jak również do konsekwencji płynących z tych działań. Jest to ekwiwalent naukowego prawa przyczyny i skutku, czy akcji i reakcji. Świat opiera się na tym fundamentalnym, podstawowym prawie. Prawo karmy mówi, że wszystko, co się wydarza, posiada własną tego przyczynę.

Owoce karmy

Pragniene wytwarza karmę. Pracujesz ciężko by osiągnąć to, czego pożądasz. Owocem karmy jest przyjemność albo ból. Człowiek odradza się wciąż na nowo by zebrać owoce swojej karmy.