Logo:Sivananda Yoga Europe

Mistrzowie Jogi >>

Home >> Medytacja >> Filozofia >> 

“Patrz na życie jako na całość. Całe życie to jedność...Świat jest jednym domem. Wszyscy są członkami jednej rodziny ludzkiej... Nikt nie jest niezależny od tej całości. Człowiek się unieszczęśliwia oddzielając się od innych... Jedność to życie wieczne... Włącz wszystkich. Obejmij wszystkich... Zniszcz bariery dzielące jednego człowieka od drugiego... pozwól by twoje całe życie było święte... uśmiechaj się z kwiatami i zieloną trawą. Baw się z motylami, ptakami i jelonkami. Rozmawiaj z tęczą, wiatrem, gwiazdami i słońcem... Zaprzyjaźnij się z sąsiadami... Wtedy będziesz mieć szerokie, doskonałe, bogate i pełne życie. Zdasz sobie sprawę z jedności życia.”

Swami Sivananda

Jaźń

Jaźń czyli Najwyższa Dusza jest esencją natury człowieka – powszechną świadomością we wszelkich istotach. Złodziej, król, święty, pies, kot, szczur – wszyscy są w istocie jedną Jaźnią. Pełną świadomość Jaźni, która jest błogością samą w sobie, można osiągnąć przez jogę.

Ignorancja

To wskutek niewiedzy postrzegamy raczej wielość niż jedność. Pozorna różnica między indywidualną osobą, światem i Jaźnią to jedyna iluzja. Ta iluzja działa z wielką prędkościąpoprzez zmiany i wyobrażenia umysłu. Jakkolwiek prawdziwe mogą się wydawać czas i przestrzeń, są one jedynie wytworami umysłu, tak samo jak sny. Ponadczasowa, bezprzestrzenna Jaźń to jedyna rzeczywistość.

Uwolnienie

Poprzez przełamanie bariery egzystencji oddzielonej można doświadczyć jedności Jaźni. Nie jest to wyzwolenie się z obecnego stanu uwięzienia, ale uświadomienie sobie że wolność już istnieje. To wolność od fałszywego pojęcia uwięzienia. przywiązania.

Pożądanie

Przyczyną niewiedzy czy teżwymienionego powyżej ‘pozornego uwięzienia’, jest pragnienie. Pragnienie produkuje myśli, które zasłaniają prawdziwą naturę Duszy, która jest wieczna i pełna błogości. Praktycznie rzecz biorąc, nie ma nic złego w posiadaniu pragnień i zaspokajaniu ich. Problem polega na tym, że niezależnie od tego, ile pragnień zaspokoimy, nowe nieustannie będą się pojawiać, powodując niekończącą się frustrację. Ale gdy pragnienia zostaną ograniczone i ostatecznie pokonane przez samodyscyplinę, indywiduum doświadcza intuicyjnej wiedzy o Jaźni.

Rozum

Rozum i intelekt to skończone instrumenty, które osiągają wspaniałych dokonań w sferze skończonej dualności, tracą jednakże swą moc w sferze nieskończonej nie-dualności. Na przykład, rozum czy logika są w stanie wykreować i zbudować statek kosmiczny (dualność), ale nie portafią odpowiedzieć na pytanie ‘Kim jestem?’ (nie-dualność). Wiedza na temat Jaźni jest nie-dualistyczna; jest to doświadczenie intuicyjne, podczas gdy dualistyczna wiedza na temat obiektów postrzegalnych przez umysł i zmysły to czysta wiedza na temat wyglądu.

Intuicja

Intuicja pojawia się niczym błysk. Nie rośnie stopniowo. Natychmiastowa wiedza intuicyjnajednoczy indywidualną duszę z Jaźnią czy Duszą Najwyższą. Wiedza intuicyjna to niezniszczalna wiedza o Prawdzie. Bez rozwijania intuicji, intelektualny człowiek pozostaje niedoskonały. Medytacja prowadzi do intuicji..

Materia i duch

Fundamentalny błąd wszechczasów to wiara w to, że świat materialny i duchowy są oddzielne. Materia to tak naprawdę Duch postrzegany przez zmysły. Świat to manifestacja Jaźni czy Absolutu. Materia to siła Najwyższej Duszy. To światło jaśniejące w różnych formach, jeden głos przemawiający we wszystkich językach, jedno życie wibrujące w każdym atomie wszechświata.

Dobro i zło

Całe życie jest takie samo. Tak samo jak jedna nić łączy wszystkie kwiaty w girlandzie, tak samo Jaźń istnieje we wszelkich żywych istotach. Świat nie jest ani zły ani dobry. Umysł kreuje dobro i zło. Dla dobrej osoby świat jest pełen dobra, a dla złej – zła. Zło nie istnieje w świecie, lecz w umyśle. Poprzez postrzeganie wszędzie Jaźni można wszędzie widzieć dobro.

Jedność istnienia

Istnieje tylko jedna rasa, rasa ludzkości. Nikt nie jest ważniejszy czy mniej ważny, wszyscy są równi. Bariery stworzone przez ludzi powinny być zniszczone. Ludzkość to jedna wielka rodzina.

Yoga i religia

Religia to manifestacja nieskończonego lśnienia Ducha w człowieku. Głównym zadaniem religii jest rozwinięcie boskości w człowieku. Religia jest tym, co przeżywane, nie tym, co mówione, ani nie pokazywane. Prawdziwa religia jest religią serca.

<- Powrót do: Filozofia