Logo:Sivananda Yoga Europe

Mistrzowie Jogi >>

Modlitwa Uniwersalna

O Czcigodny Panie Łaski i Miłości!
Pozdrawiamy Cię i kłaniamy się Tobie.
Ty jesteś Wszechmogący, Wszechpotężny i Wszechwiedzący.
Ty jesteś Sat-Chit-Ananda
Ty jesteś Istnieniem, Wiedzą i Szczęściem Absolutnym
Ty mieszkasz we każdym stworzeniu 

Daj nam zrozumienie serca,
Właściwy wgląd, wyważony umysł,
Wiarę, oddanie i mądrość.
Daj nam wewnętrzną siłę duchową
By oprzeć się pokusom i kontrolować umysł.
Uwolnij nas od egoizmu, żądzy, gniewu, chciwości, nienawiści i zazdrości,
Napełnij nasze serca boskimi cnotami.

Pozwól nam widzieć Ciebie we wszystkich imionach i formach
Pozwól nam służyć Tobie we wszystkich imionach i formach
Pozwól nam zawsze pamiętać o Tobie
Pozwól nam zawsze opiewać Twoją chwałę
Niech Twoje imię będzie zawsze na naszych ustach
Pozwól nam zamieszkać w Tobie na wieki.

Swami Sivananda

<- Powrót do: 4 ścieżki jogi