Logo:Sivananda Yoga Europe

Mistrzowie Jogi >>

Home >> Medytacja >>  3 ciała

3 ciała

Pojazdy duszy

Podczas gdy wielu z nas poddałoby w wątpliwość fakt istnienia czegoś takiego jak dusza, jogin jest przekonany/na o tym, że ‘ja jestem duszą, która manifestuje się w ciele’. Filozofia jogi traktuje ciało jako pojazd duszy na jej drodze do oświecenia i mówi o istnieniu nie tylko jednego ciała, ale trzech, z których każde następne jest subtelniejsze od poprzedniego.

Ciało fizyczne

Jest częścią cyklu żywieniowego i doswiadczane jest wyłącznie w stanie jawy

Ciało astralne

Zawieraenergię życiową (pranę), a także zmysły i umysł. Doświadcza się go w stanie jawy i w stanie marzeń sennych.

Ciało przyczynowe/kauzalne

Znjaduje się tam, gdzie doświadcza się szczęścia we wszystkich stanach świadomości: jawy, marzeń sennych i podczas snu głębokiego.