Logo:Sivananda Yoga Europe

Mistrzowie Jogi >>

Home >>  Medytacja

Medytacja

“Medytacja to królewska ścieżka do wolności, tajemna drabina, wiodąca z ziemi do nieba, z ciemności do światła i ze śmiertelności w nieśmiertelność.”
Swami Sivananda

Intuicyjne rozumienie

Medytacja to stan świadomości, który może być zrozumiany jedynie poprzez bezpośrednie doświadczeniei intuicję. W przeciwnieństwie do naszych codziennych doświadczeń, które są ograniczone czasem, przestrzenią i prawami przyczynowości, stan medytacji przekracza wszelkie ograniczenia. W medytacji przeszłość i przyszłość przestają istnieć. Pozostaje jedynie świadomość ‘ja jestem’ w nieskończonym Teraz.

Korzyści dla ciała…

Spokój płynący z medytacji jest głębszy niż spokój, który daje sen.Medytacja redukuje stres – każda komórka ciała odpoczywa. Medytacja utrzymuje ciało w młodzieńczym stanie i zapobiega przedwczesnemu starzeniu.

...i dla umysłu

Doświadczenia jedności, szczęścia i harmonii, które mogą być osiągnięte poprzez medytację wytwarzają nowe schematy myślowe. Negatywne nawyki są przezwyciężane, a umysł staje się bardziej stabilny. Medytacja pomaga rozwinąć dynamiczną osobowość, siłę wyrazu, pogodę ducha i ogromną siłę mentalną.