Logo:Sivananda Yoga Europe

De Yoga Meesters >>

Home >> Service Navigation >>  Data privacy

Data privacy

Deze privacyverklaring is bedoeld om gebruikers te informeren over hoe deze website voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Duitse Telemediawet met betrekking tot het type, de reikwijdte en het doel van het verzamelen van gegevens en het gebruik van persoonlijke gegevens door de website-exploitant, de Sivananda Yoga Vedanta Centra.

Bij een bezoek aan deze website legt de webserver automatisch logbestanden vast. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld browsertype en -versie, gebruikt besturingssysteem, verwijzende URL (eerder bezochte pagina), IP-adres van de aanvragende computer, serververzoekdatum en -tijdstip van toegang, en clientbestandsverzoek (bestandsnaam en URL). Deze gegevens worden alleen verzameld voor statistische evaluatie. Een overdracht aan derden, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, vindt niet plaats.

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. Voor zover wij persoonsgegevens verzamelen, gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt.

Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) onderhevig is aan beveiligingsproblemen. Absolute bescherming van gegevens tegen toegang door vreemden is niet mogelijk.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen persoonsgegevens om uw inschrijving voor een activiteit waarvoor op onze website of in onze brochures is geadverteerd, te verwerken. Dit omvat in het bijzonder het bijwonen van een yogales, workshop of ander evenement georganiseerd door de Sivananda Yoga Vedanta Centres. Deze informatie – voornamelijk bestaande uit naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – wordt beschouwd als persoonsgegevens omdat deze naar u herleidbaar zijn.

Bij inschrijving voor een van onze Yoga Docentenopleidingen, Gevorderde Yoga Docentenopleiding, Sadhana Intensief of Yoga Bijscholing, verzamelen wij aanvullende gegevens die relevant zijn voor de cursusregistratie en het afronden van de cursus. Deze omvatten gezondheidsgegevens en gegevens van derden (contactgegevens voor noodgevallen). U dient er daarom voor te zorgen dat alle informatie met betrekking tot derden door u wordt verstrekt met toestemming van deze personen.

Door een aanmeldingsformulier in te vullen of je aan te melden voor een van onze evenementen per e-mail, telefonisch, persoonlijk of per post, stem je in met de opslag en verwerking van je persoonsgegevens voor het aanmaken, uitvoeren en verwerken van je boeking.

Gegevensoverdracht aan derden

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden voor de uitvoering van een contract. Dit geldt voor de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van een yogavakantie of een yogadocentenopleiding, zoals seminarhotels, creditcardmaatschappijen, betalingsdienstaanbieders, banken of transferdiensten. Grondslag voor de overdracht is art. 6 lid 1 (b) AVG, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

De overdracht van uw gegevens naar een derde land zonder passende garanties is gebaseerd op artikel 49 lid 1 (b) AVG, dat de overdracht voor de uitvoering van een contract mogelijk maakt.

Een verdere overdracht van gegevens vindt alleen plaats als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht of als wij wettelijk of officieel verplicht zijn om dit te doen, of als de overdracht noodzakelijk is in verband met uw gebruik van de website.

Zonder uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden, zoals voor reclamedoeleinden.

Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Per post en telefonisch

Naast het verwerken van uw gegevens voor het verwerken van uw cursusboeking, gebruiken wij deze gegevens ook om u per post te informeren over verdere aanbiedingen. Verder gebruiken wij uw gegevens om u telefonisch te informeren over gerelateerde cursussen of verdere aanbiedingen.U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden op elk moment intrekken. Een sms (brief, e-mail) is voldoende. Gebruik de volgende contactgegevens:

munich(at)sivananda.net

Sivananda Yoga Vedanta Centre, Steinheilstr. 1, D-80333 Munich

Koekjes

(1) Naast de bovengenoemde gegevens worden bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en die bepaalde informatie verstrekken aan de entiteit die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze helpen het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functie hieronder worden toegelicht:

– Tijdelijke cookies (zie a.)
– Permanente cookies (zie b.).

  1. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan een gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.
  2. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk moment verwijderen vanuit de beveiligingsinstellingen van uw browser. 
  3. U kunt uw browserinstelling aanpassen aan uw voorkeuren en b.v. weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. "Cookies van derden" zijn cookies die zijn ingesteld door een derde partij en dus niet door de daadwerkelijke website waarop u zich momenteel bevindt. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies u mogelijk niet in staat stelt om alle functies van deze website te gebruiken.

Cookiebanner

Deze pagina gebruikt het Cookie Opt-in Cookie-Script van Objectis Ltd. Voor statistische doeleinden maakt een webbaken verbinding met de Cookie-Script-server. Wanneer u cookies op deze website accepteert via de cookiebanner, accepteert u de Google Analytics-cookie. Deze cookie wordt alleen geactiveerd met uw uitdrukkelijke toestemming (opt-in).

Google Analytics

Op basis van uw toestemming (opt-in) en in overeenstemming met Art. 6 par. 1 verlicht. a., Art. 7 AVG), gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruikers wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en internetgebruik. In dit geval kunnen pseudonieme gebruikersprofielen van de verwerkte gegevens worden aangemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruikers door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op hun gebruik van het online aanbod, evenals de verwerking van dergelijke gegevens door Google door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Lees het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en de advertentie-instellingen van Google (https://adssettings.google.com/) voor meer informatie over het gegevensgebruik, de instellingen en opt-out-opties van Google. geauthenticeerd).

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde websitetags kunnen beheren via één interface (inclusief bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingdiensten in ons online aanbod). De tagmanager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonlijke gegevens van gebruikers. Raadpleeg de volgende informatie over de diensten van Google met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers. Gebruiksbeleid: https://www.google.com/intl/en/tagmanager/use-policy.html.

Google Ads en conversiemeting

We gebruiken de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze online service in de zin van art. 6, lid 1 (f) AVG), VS ("Google").

We gebruiken de online AdWords-marketingtool "AdWords" van Google om advertenties op het advertentienetwerk van Google te plaatsen (bijvoorbeeld in zoekresultaten, in video's, op websites, enz.), zodat ze worden weergegeven aan gebruikers die een mogelijke interesse in de advertenties hebben. Dit stelt ons in staat om specifieker advertenties voor ons online aanbod weer te geven, zodat we alleen advertenties presenteren aan gebruikers die mogelijk overeenkomen met hun interesses.

Remarketing is wanneer een gebruiker b.v. advertenties te zien krijgt voor producten die hij op andere websites heeft bekeken. Dit werkt als volgt: wanneer een gebruiker onze en andere websites bezoekt waarop het Google-advertentienetwerk actief is, zal Google onmiddellijk een Google-code uitvoeren en zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare grafische afbeeldingen of code, ook wel bekend als "Web beacons ") op de website. Hiermee kan een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, worden ingesteld (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). Dit cookie of bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, welke inhoud hem interesseert en waarop de gebruiker heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het online aanbod .

Bovendien ontvangen we een individuele "conversiecookie". De informatie die via de cookie wordt verkregen, wordt door Google gebruikt om conversiestatistieken voor ons te genereren. We zien echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een tagpagina voor het bijhouden van conversies. We ontvangen geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

De gegevens van de gebruikers worden binnen het advertentienetwerk van Google pseudoniem verwerkt. Dit betekent dat Google b.v. niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers, maar verwerkt de relevante cookie-gerelateerde gegevens binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Vanuit het perspectief van Google worden de advertenties dus niet beheerd en weergegeven aan een specifiek geïdentificeerde persoon, maar aan de cookie-eigenaar, ongeacht wie die cookie-eigenaar is. Dit geldt niet als een gebruiker Google expliciet toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De informatie die over gebruikers wordt verzameld, wordt verzonden naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie over het gegevensgebruik, de instellingen en opt-out-opties van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en Googles Ads' advertentie-instellingen (https://adssettings.google.com/authenticated).

Targeting met Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om advertenties binnen Google en zijn gelieerde advertentieservices alleen weer te geven aan die gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in specifieke onderwerpen of producten die kunnen worden bepaald door de bezochte websites) die we naar Google verzenden (zogenaamde "Remarketing" of "Google Analytics Audiences"). Remarketingdoelgroepen helpen ervoor te zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van gebruikers.

Integratie van Google Maps

(1) Op deze website gebruiken we Google Maps. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u gemakkelijk gebruik maken van de kaartfunctie.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de bij het bezoek aan onze website verzamelde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op maat gemaakte website-ontwerpen. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om passende reclame te bieden en om andere gebruikers op het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarvoor u zich rechtstreeks tot Google moet wenden.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider vindt u in het privacybeleid van de provider. U kunt hier ook meer informatie vinden over uw rechten en privacy-instellingen: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

YouTube

Onze website bevat embedded video's van YouTube. Deze service wordt aangeboden door YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS. Zie voor meer informatie het gegevensprivacybeleid van YouTube.

Openbaarmaking, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U kunt gratis informatie opvragen over de gegevens die we over u opslaan als u wilt controleren welke gegevens we over u opslaan.U hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens die de Sivananda Yoga Vedanta Centers over u hebben opgeslagen, te corrigeren.U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens als deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. We willen u er echter op wijzen dat de Sivananda Yoga Vedanta Centers onderworpen zijn aan wettelijke verplichtingen die ons niet toestaan ​​om bepaalde informatie onmiddellijk te verwijderen. Deze verplichtingen vloeien voort uit boekhoudkundige en fiscale wetgeving. We kunnen uw gegevens echter anonimiseren, waardoor verwerking voor andere doeleinden dan wettelijk vereist wordt voorkomen.Bovendien kunt u uw toestemmingsverklaring te allen tijde zonder opgaaf van redenen wijzigen of intrekken voor de toekomst. U kunt de herroeping per post of per e-mail aan ons doorgeven. U maakt geen andere kosten dan de portokosten of de e-mailverzendkosten volgens de bestaande basistarieven.Een sms (brief, e-mail) is voldoende. Gebruik de volgende contactgegevens:

munich(at)sivananda.net

Sivananda Yoga Vedanta Centre, Steinheilstr. 1, D-80333 Munich