Logo:Sivananda Yoga Europe

De Yoga Meesters >>

Home >> Service Navigation >>  Data privacy

Data privacy

Deze privacyverklaring is bedoeld om gebruikers te informeren over hoe deze website voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Duitse Telemediawet met betrekking tot het type, de reikwijdte en het doel van het verzamelen van gegevens en het gebruik van persoonlijke gegevens door de website-exploitant, de Sivananda Yoga Vedanta Centra.

Bij een bezoek aan deze website legt de webserver automatisch logbestanden vast. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld browsertype en -versie, gebruikt besturingssysteem, verwijzende URL (eerder bezochte pagina), IP-adres van de aanvragende computer, serververzoekdatum en -tijdstip van toegang, en clientbestandsverzoek (bestandsnaam en URL). Deze gegevens worden alleen verzameld voor statistische evaluatie. Een overdracht aan derden, voor commerciële of niet-commerciële doeleinden, vindt niet plaats.

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke informatie. Voor zover wij persoonsgegevens verzamelen, gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt.

Houd er rekening mee dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) onderhevig is aan beveiligingsproblemen. Absolute bescherming van gegevens tegen toegang door vreemden is niet mogelijk.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen persoonsgegevens om uw inschrijving voor een activiteit waarvoor op onze website of in onze brochures is geadverteerd, te verwerken. Dit omvat in het bijzonder het bijwonen van een yogales, workshop of ander evenement georganiseerd door de Sivananda Yoga Vedanta Centres. Deze informatie – voornamelijk bestaande uit naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – wordt beschouwd als persoonsgegevens omdat deze naar u herleidbaar zijn.

Bij inschrijving voor een van onze Yoga Docentenopleidingen, Gevorderde Yoga Docentenopleiding, Sadhana Intensief of Yoga Bijscholing, verzamelen wij aanvullende gegevens die relevant zijn voor de cursusregistratie en het afronden van de cursus. Deze omvatten gezondheidsgegevens en gegevens van derden (contactgegevens voor noodgevallen). U dient er daarom voor te zorgen dat alle informatie met betrekking tot derden door u wordt verstrekt met toestemming van deze personen.

Door een aanmeldingsformulier in te vullen of je aan te melden voor een van onze evenementen per e-mail, telefonisch, persoonlijk of per post, stem je in met de opslag en verwerking van je persoonsgegevens voor het aanmaken, uitvoeren en verwerken van je boeking.

Gegevensoverdracht aan derden

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden voor de uitvoering van een contract. Dit geldt voor de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van een yogavakantie of een yogadocentenopleiding, zoals seminarhotels, creditcardmaatschappijen, betalingsdienstaanbieders, banken of transferdiensten. Grondslag voor de overdracht is art. 6 lid 1 (b) AVG, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

De overdracht van uw gegevens naar een derde land zonder passende garanties is gebaseerd op artikel 49 lid 1 (b) AVG, dat de overdracht voor de uitvoering van een contract mogelijk maakt.

Een verdere overdracht van gegevens vindt alleen plaats als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht of als wij wettelijk of officieel verplicht zijn om dit te doen, of als de overdracht noodzakelijk is in verband met uw gebruik van de website.

Zonder uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet doorgegeven aan derden, zoals voor reclamedoeleinden.

Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Per post en telefonisch

Naast het verwerken van uw gegevens voor het verwerken van uw cursusboeking, gebruiken wij deze gegevens ook om u per post te informeren over verdere aanbiedingen. Verder gebruiken wij uw gegevens om u telefonisch te informeren over gerelateerde cursussen of verdere aanbiedingen.U kunt het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden op elk moment intrekken. Een sms (brief, e-mail) is voldoende. Gebruik de volgende contactgegevens:

munich(at)sivananda.net

Sivananda Yoga Vedanta Centre, Steinheilstr. 1, D-80333 Munich

Koekjes

(1) Naast de bovengenoemde gegevens worden bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen en die worden toegewezen aan de browser die u gebruikt en die bepaalde informatie verstrekken aan de entiteit die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze helpen het internetaanbod in het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en functie hieronder worden toegelicht:

– Tijdelijke cookies (zie a.)
– Permanente cookies (zie b.).

 1. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan een gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.
 2. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die per cookie kan verschillen. U kunt de cookies op elk moment verwijderen vanuit de beveiligingsinstellingen van uw browser. 
 3. U kunt uw browserinstelling aanpassen aan uw voorkeuren en b.v. weigeren om cookies van derden of alle cookies te accepteren. "Cookies van derden" zijn cookies die zijn ingesteld door een derde partij en dus niet door de daadwerkelijke website waarop u zich momenteel bevindt. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies u mogelijk niet in staat stelt om alle functies van deze website te gebruiken.

Cookiebanner

Deze pagina gebruikt het Cookie Opt-in Cookie-Script van Objectis Ltd. Voor statistische doeleinden maakt een webbaken verbinding met de Cookie-Script-server. Wanneer u cookies op deze website accepteert via de cookiebanner, accepteert u de Google Analytics-cookie. Deze cookie wordt alleen geactiveerd met uw uitdrukkelijke toestemming (opt-in).

Google Analytics

Als u uw toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics 4, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC. De verantwoordelijke partij voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”).
 
Omvang van de verwerking
Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van onze websites mogelijk maken. De door middel van de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics 4 heeft IP-adresanonimisering standaard ingeschakeld. Vanwege IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Volgens Google wordt het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Tijdens uw websitebezoek wordt uw gebruikersgedrag geregistreerd in de vorm van “gebeurtenissen”. Evenementen kunnen zijn:

 • Paginaweergaven
 • Eerste bezoek aan de website
 • Begin van sessie
 • Uw "klikpad", interactie met de website
 • Scrollt (wanneer een gebruiker naar de onderkant van de pagina scrolt (90%))
 • klikken op externe links
 • interne zoekopdrachten
 • interactie met video's
 • bestandsdownloads
 • advertenties gezien/geklikt
 • taal instellingen

Ook opgenomen:

 • Uw geschatte locatie (regio)
 • uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • technische informatie over uw browser en de eindapparaten die u gebruikt (bijv. taalinstelling, schermresolutie)
 • uw internetprovider
 • de verwijzende URL (via welke website/advertentiemedium u op deze website bent gekomen)

 
Doeleinden van de verwerking
In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gepseudonimiseerde gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit samen te stellen. De rapporten van Google Analytics dienen om de prestaties van onze website en het succes van onze marketingcampagnes te analyseren.
 
Ontvangers
Ontvangers van de gegevens zijn/kunnen zijn:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker onder art. 28 DSGVO).
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS

Het is niet uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de door Google opgeslagen gegevens.
 
Doorgifte aan derde landen
Voor zover gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen niveau van gegevensbescherming is dat overeenkomt met de Europese norm, hebben we EU-modelcontractbepalingen met de dienstverlener gesloten om een ​​passend niveau van gegevensbescherming vast te stellen. Het moederbedrijf van Google Ireland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. Een overdracht van gegevens naar de VS en toegang door Amerikaanse autoriteiten tot de door Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. De VS wordt momenteel beschouwd als een derde land vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. Je hebt daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. U hebt mogelijk geen recht op rechtsmiddelen tegen toegang door autoriteiten.
 
Bewaartermijn
De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 2 maanden automatisch verwijderd. De verwijdering van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, vindt automatisch eenmaal per maand plaats.
 
Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig Art.6 para.1 p.1 lit. een AVG.
 
Intrekking
U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan en daar uw keuze te wijzigen. De rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de intrekking blijft onaangetast.

U kunt het opslaan van cookies ook vanaf het begin voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Als u uw browser echter zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kan dit leiden tot een beperking van functionaliteiten op deze en andere websites. Daarnaast kunt u voorkomen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door

A. geen toestemming geven voor het plaatsen van de cookie of
b. het downloaden en installeren van de browser-add-on om Google Analytics HIER uit te schakelen .

Ga voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google naarmarketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en oppolicy.google.com .

 

Google Tag Manager

Google Tag Manager is een oplossing waarmee we zogenaamde websitetags kunnen beheren via één interface (inclusief bijvoorbeeld Google Analytics en andere Google-marketingdiensten in ons online aanbod). De tagmanager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonlijke gegevens van gebruikers. Raadpleeg de volgende informatie over de diensten van Google met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers. Gebruiksbeleid: https://www.google.com/intl/en/tagmanager/use-policy.html.

Google Ads en conversiemeting

We gebruiken de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze online service in de zin van art. 6, lid 1 (f) AVG), VS ("Google").

We gebruiken de online AdWords-marketingtool "AdWords" van Google om advertenties op het advertentienetwerk van Google te plaatsen (bijvoorbeeld in zoekresultaten, in video's, op websites, enz.), zodat ze worden weergegeven aan gebruikers die een mogelijke interesse in de advertenties hebben. Dit stelt ons in staat om specifieker advertenties voor ons online aanbod weer te geven, zodat we alleen advertenties presenteren aan gebruikers die mogelijk overeenkomen met hun interesses.

Remarketing is wanneer een gebruiker b.v. advertenties te zien krijgt voor producten die hij op andere websites heeft bekeken. Dit werkt als volgt: wanneer een gebruiker onze en andere websites bezoekt waarop het Google-advertentienetwerk actief is, zal Google onmiddellijk een Google-code uitvoeren en zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare grafische afbeeldingen of code, ook wel bekend als "Web beacons ") op de website. Hiermee kan een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, worden ingesteld (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). Dit cookie of bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, welke inhoud hem interesseert en waarop de gebruiker heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het online aanbod .

Bovendien ontvangen we een individuele "conversiecookie". De informatie die via de cookie wordt verkregen, wordt door Google gebruikt om conversiestatistieken voor ons te genereren. We zien echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een tagpagina voor het bijhouden van conversies. We ontvangen geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

De gegevens van de gebruikers worden binnen het advertentienetwerk van Google pseudoniem verwerkt. Dit betekent dat Google b.v. niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers, maar verwerkt de relevante cookie-gerelateerde gegevens binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Vanuit het perspectief van Google worden de advertenties dus niet beheerd en weergegeven aan een specifiek geïdentificeerde persoon, maar aan de cookie-eigenaar, ongeacht wie die cookie-eigenaar is. Dit geldt niet als een gebruiker Google expliciet toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De informatie die over gebruikers wordt verzameld, wordt verzonden naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie over het gegevensgebruik, de instellingen en opt-out-opties van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en Googles Ads' advertentie-instellingen (https://adssettings.google.com/authenticated).

Targeting met Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om advertenties binnen Google en zijn gelieerde advertentieservices alleen weer te geven aan die gebruikers die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in specifieke onderwerpen of producten die kunnen worden bepaald door de bezochte websites) die we naar Google verzenden (zogenaamde "Remarketing" of "Google Analytics Audiences"). Remarketingdoelgroepen helpen ervoor te zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van gebruikers.

Integratie van Google Maps

(1) Op deze website gebruiken we Google Maps. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u gemakkelijk gebruik maken van de kaartfunctie.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de bij het bezoek aan onze website verzamelde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd, of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op maat gemaakte website-ontwerpen. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om passende reclame te bieden en om andere gebruikers op het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen, waarvoor u zich rechtstreeks tot Google moet wenden.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider vindt u in het privacybeleid van de provider. U kunt hier ook meer informatie vinden over uw rechten en privacy-instellingen: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

YouTube

Onze website bevat embedded video's van YouTube. Deze service wordt aangeboden door YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 VS. Zie voor meer informatie het gegevensprivacybeleid van YouTube.

Openbaarmaking, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U kunt gratis informatie opvragen over de gegevens die we over u opslaan als u wilt controleren welke gegevens we over u opslaan.U hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens die de Sivananda Yoga Vedanta Centers over u hebben opgeslagen, te corrigeren.U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens als deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. We willen u er echter op wijzen dat de Sivananda Yoga Vedanta Centers onderworpen zijn aan wettelijke verplichtingen die ons niet toestaan ​​om bepaalde informatie onmiddellijk te verwijderen. Deze verplichtingen vloeien voort uit boekhoudkundige en fiscale wetgeving. We kunnen uw gegevens echter anonimiseren, waardoor verwerking voor andere doeleinden dan wettelijk vereist wordt voorkomen.Bovendien kunt u uw toestemmingsverklaring te allen tijde zonder opgaaf van redenen wijzigen of intrekken voor de toekomst. U kunt de herroeping per post of per e-mail aan ons doorgeven. U maakt geen andere kosten dan de portokosten of de e-mailverzendkosten volgens de bestaande basistarieven.Een sms (brief, e-mail) is voldoende. Gebruik de volgende contactgegevens:

munich(at)sivananda.net

Sivananda Yoga Vedanta Centre, Steinheilstr. 1, D-80333 Munich