Logo:Sivananda Yoga Europe

De Yoga Meesters >>

Home >> Meditatie >> Filosofie >> 

"Zie het leven als geheel. Alle leven is één.  De wereld is het huis van allen. Allen zijn leden van dezelfde menselijke familie... Geen enkel mens is onafhankelijk van dat geheel. Door zichzelf van anderen af te scheiden maakt de mens zich miserabel... Eenheid is het eeuwige leven... sluit niemand uit. Omarm iedereen... Vernietig alle belemmeringen die mensen  scheiden... Laat al het leven heilig zijn... Glimlach met de bloem en het groene gras. Speel met de vlinders, vogels en herten. Praat met de regenboog, wind, sterren en de zon... Ontwikkel vriendschap met uw buren... Dan zult u een breed, perfect, rijk, vol leven ervaren. U zult eenheid of gelijkheid van het leven realiseren." Swami Sivananda

Het Zelf

Het Zelf, of Hogere Zelf, is de wezenlijke natuur van de mens - het gemeenschappelijk bewustzijn van alle wezens. Een dief, een koning, een heilige, een hond, een kat, een rat - allen zijn in wezen hetzelfde gemeenschappelijke Zelf. Het volle besef van het Zelf, die bereikt kan worden door middel van yoga, is de zaligheid zelf.

Onwetenheid

Het is te wijten aan onwetendheid dat we diversiteit waarnemen in plaats van eenheid. Het schijnbare verschil tussen het individu, de wereld en het Zelf is slechts een illusie.  Deze illlusie werkt met grote snelheid door de schommelingen en verbeelding van de geest. Hoewel echt de tijd en ruimte ook lijken te zijn, ze zijn niets anders dan geestelijke creaties, onwerkelijk als dromen. Het tijdloze, ruimteloze Zelf is de enige werkelijkheid.

Bevrijding

Door de barrières van het afzonderlijk bestaan te doorbreken, kan de eenheid van het Zelf ervaren worden. Het is niet de verwezenlijking van bevrijding van een werkelijke staat van gebondenheid, maar het is de realisatie van de bevrijding die al bestaat. Het is de vrijheid van een vals begrip van gebondenheid.

Verlangen

De oorzaak van onwetendheid of de 'schijnbare gebondenheid' die hierboven genoemd wordt is verlangen. Verlangen creëert gedachten die als een sluier zijn voor de ware aard van de ziel, die zalig en eeuwig is. Praktisch gesproken, is er niets mis met het hebben van verlangens en om ze te bevredigen. Het probleem is dat het niet uitmaakt hoeveel verlangens u kunt bevredigen, er zullen voortdurend nieuwe verlangens opkomen, en dat resulteert in eindeloos veel frustratie. Maar als verlangens verminderd en uiteindelijk overstegen worden door zelf-discipline, zal intuïtieve kennis van het Zelf aanbreken in het individu. 

Reden

De rede en het intellect zijn eindige instrumenten die wonderen kunnen bereiken op het gebied van eindige dualiteit, maar die machteloos zijn in de wereld van oneindige non-dualiteit. Bijvoorbeeld, reden en logica zijn in staat om een Space Shuttle te ontwerpen en bouwen (dualiteit), maar het kan geen bevredigend antwoord geven op de vraag 'Wie ben ik?' (Non-dualiteit). Kennis van het Zelf is een non-dualistische, intuïtieve ervaring, terwijl de dualistische kennis van objecten door middel van geest en zintuigen een loutere kennis is van de verschijningen.

Intuïtie

Intuïtie breekt aan als een flits. Het groeit niet beetje bij beetje. De onmiddellijke kennis van de intuïtie verenigt de individuele ziel met het Zelf, of de Allerhoogste Ziel. Intuïtieve kennis is onvergankelijke kennis van de waarheid. Zonder ontwikkeling van intuïtie blijft de intellectuele man onvolmaakt. Meditatie leidt tot intuïtie. 

Materie en geest

De fundamentele fout van alle tijden is het geloof dat de spirituele en materiële werelden gescheiden zijn. Materie is eigenlijk echt 'Geest', gezien door de zintuigen. De wereld is een uitdrukking van het Zelf of het Absolute. Materie is de kracht van de Allerhoogste Ziel. Het is het licht dat schijnt in verschillende vormen, de ene stem die spreekt in verschillende talen, een trilling van het ene leven door elk atoom in het heelal. 

Goed en kwaad

Alle leven is gelijk. Net als een draad alle bloemen in een krans doordringt, het ene leven alle levende wezens doordringt. De wereld is noch goed noch slecht. De geest creert goed en kwaad. Voor een goed mens, is de wereld vol van het goede, maar voor een slechte, is de wereld vol van het kwaad. Het kwaad zit niet in de wereld; het is in de geest. Door overal Het Zelf te  zien, kan overal het goede worden gezien.

Eenheid van het bestaan

Er is slechts  één ras, het ras van de mensheid. Geen hoog, geen laag, allen gelijk. Door de mens gemaakte barrieres moeten meedogenloos worden afgebroken. De mensheid is een enkele familie.

Yoga en religie

Religie is een manifestatie van de eeuwige gloed van de Geest in de mens. Het voornaamste doel van religie is de ontplooiing van het goddelijke in de mens. Religie is leven, niet spreken of zien. Echte religie is religie van het hart.

<- Terug naar: Filosofie