Logo:Sivananda Yoga Europe

De Yoga Meesters >>

Universele Gebed

O Heer van Genade en Liefde!
Begroeting en aanbidding tot U.
Gij zijt alomtegenwoordig, almachtig en alwetend.
Gij zijt Sat-chid-Ananda.
Gij zijt het bestaan, de kennis en het gelukzalige Absolute.
Gij zijt de bewoner van alle wezens.

Zegen ons met een begrijpend hart,
Gelijke visie, een evenwichtige geest,
Geloof, toewijding en wijsheid.
Zegen ons met innerlijke spirituele kracht
Om verleiding te weerstaan en de geest positief te kunnen richten.
Bevrijd ons van egoïsme, lust, woede, hebzucht, haat en jaloezie.
Vul onze harten met goddelijke deugden.

Laat ons U zien in al deze namen en vormen.
Laat ons U dienen in al deze namen en vormen.
Laat ons U altijd herinneren.
Laat ons Uw glorie altijd zingen.
Laat Uw Naam altijd op onze lippen zijn.
Laat ons in U leven voor eeuwig en altijd.

Swami Sivananda

<- Terug naar: De 4 wegen van yoga