Logo:Sivananda Yoga Europe

De Yoga Meesters >>

Home >> Meditatie >> De bronnen >> 

De drie klassieke teksten over Hatha Yoga

Hatha Yoga Pradipika

De Hatha Yoga Pradipika is een klassiek handboek over Hatha Yoga. Het was in het Sanskriet geschreven door Swami Swatmarama, een discipel van Swami Goraknath, in de 15e eeuw. Het wordt beschouwd als de oudste, bewaard gebleven, tekst over Hatha Yoga. De Hatha Yoga Pradipika bevat instructies over de beoefening van houdingen (Asanas), ademhalingsoefeningen (Pranayama) en zuiveringstechnieken (Kriyas), alsmede een beschrijving van de verschillende energieën in het lichaam.

Gheranda Samhita

Gheranda Samhita, Sanskriet voor 'Gheranda's consensieuze handboek', is geschreven in de 17e eeuw en is naar verluidt de meest encyclopedische van de drie klassieke teksten over Hatha Yoga. Dit uitgebreide werk heeft haar focus op de Shat Kriya, oefeningen voor het reinigen van de inwendige organen, of Ghatastha Yoga. 

Siva Samhita

Siva Samhita,  waarvan de auteur onbekend is, betekent "Siva's consensieuze handboek". Het is geschreven in de vorm van een dialoog tussen de hindoe-god Shiva en zijn gemalin Parvati. Siva Samhita wordt beschouwd als de meest uitgebreide tekst over Hatha Yoga (houdingen). De verschillende filosofische standpunten wordt onder andere behandeld, zowel als asanas, meditatie, de energieën in het lichaam, het belang van de Guru, de vier wegen van yoga, verschillende methoden van bevrijding, en hoe belemmeringen voor emancipatie te overwinnen.

<- Terug naar: de bronnen