Logo:Sivananda Yoga Europe

De Yoga Meesters >>

Home >> Meditatie >> De bronnen >> 

Algemeen yoga filosofie

Bhagavad Gita

De Bhagavad Gita bestaat uit 700 verzen van het Sanskriet en is geschreven door de wijze en heilige Vyasa. Het is de filosofische kern van het grote Indiase epos, het Mahabharata. In haar tijdloze dialoog tussen de leraar of goeroe (Krishna) en de student (Arjuna), de Bhagavad Gita instrueert men op de kunst van goed leven en juist handelen.
De dialoog gaat over de complexe kwestie van de ware aard van de mens en zijn relatie tot God. Het vindt plaats op een slagveld, die de onophoudelijke strijd tussen de lagere en hogere (ware) aard symboliseert. Volgens de Gita, zijn er drie paden die leiden naar de opperste waarheid: het pad van onbaatzuchtige dienstbaarheid (Karma Yoga), het pad van de liefde en toewijding aan het goddelijke (Bhakti Yoga) en het pad van kennis (Jnana Yoga). De Bhagavad Gita stijgt tot grote filosofische hoogten, en vormt de essentie van de Vedische wijsheid.

Srimad Bhagavatam

Dit geschrift met Lord Krishna als de centrale figuur is een uitgebreide encyclopedie van de ethiek, filosofie en spiritualiteit van India. Het Srimad Bhagavatam is een belangrijk werk over Bhakti (devotie) in harmonie met kennis (Jnana). Hier wordt de ambrosia van Bhakti  vermengd met het elixer van Jnana. Dit geschrift is uniek in haar schoonheid, haar charme, haar taal en haar filosofie.

<- Terug naar: De bronnen