Logo:Sivananda Yoga Europe

Jogos Mokytojai >>

5. Pozityvus mąstymas ir meditacija (Vedanta ir dhjana)

Raktai į proto ramybę

Pozityvus mąstymas ir meditacija yra raktai į proto ramybę. Meditavimas – tai metodas, naudojamas protui nuraminti ir sutelkti. Nuolatinis meditavimas ne tik skatina mentalinę pusiausvyrą, bet taip pat suteikia gerą fizinę bei dvasinę savijautą. Tačiau, kad galėtume medituoti, turime gebėti sutelkti protą. Tam reikalingos koncentracijos technikos ir pozityvus mąstymas. Nuraminti kupiną negatyvių minčių ir jausmų protą yra sunku.

Jungtis su Aukščiausia Savastimi

Valdydami proto judėjimą, galime atsikratyti negatyvaus mąstymo įpročių ir pasiekti Aukščiausios Sąmonės būseną (Samadhi). Samadhi yra palaimingas susiliejimas su Aukščiausia Savastimi, leidžiantis tiesiogiai intuityviai patirti Dievą. Tai gili dvasinė patirtis, kurios neįmanoma apibūdinti žodžiais arba net suvokti protu. Samadhi būsenoje juslės, protas ir intelektas nustoja funkcionuoti. Sąmonė išsiplečia, pakildama virš laiko, erdvės ir priežastingumo sąvokų. Tuomet suvokiama dieviškumo egzistencija, persmelkianti visas gyvybės formas ir patiriama absoliuti ramybė, džiaugsmas ir vienovės su visa visata jausmas.

<- Atgal į: 5 jogos principai