Logo:Sivananda Yoga Europe

Jogos Mokytojai >>

Pradžia >> Pažengusių jogos mokytojų kursai >>  Mokymo valandos

Mokymo valandų skaičius

Pažengusių jogos mokytojų kursai susideda iš 437 mokymo valandų (MV) kiekviena po 45 minutes:

137 MV   Asanos, pranajama, krijos
  23 MV   Anatomija ir fiziologija
  26 MV   Karma joga
  88 MV   Meditacija ir kirtanos
  19 MV   Radža jogos sūtros
  97 MV   Filosofija
  28 MV   Savarankiškas mokymasis
    3 MV   Individualūs pokalbiai
  16 MV   Sanskritas

Kursų pabaigoje laikomas egzaminas raštu, arba, esant reikalui, – žodžiu. Darbas vertinamas, naudojant surinktų taškų sistemą.

Sėkmingai užbaigusiems kursą dalyviams įteikiamas tarptautiniu mastu pripažintas Sivananda Yoga Vedanta Centres diplomas.


Pažengusių jogos mokytojų kursai