Logo:Sivananda Yoga Europe

Jogos Mokytojai >>

Pradžia >> Meditacija >>  Vedanta

Vedanta

Senosios žmonijos žinios

Vedanta pažodžiui reiškia „Vedų pabaiga“. Vedos yra seniausias žmonijos šventraštis, talpinantis savyje visų amžių išmintį. Paskutinė Vedų dalis sudaryta iš Upanišadų, kurių didi filosofija vadinama Vedanta. Ji kuri turėjo labai stiprų poveikį garsiems Vakarų filosofams, tokiems kaip Arturas Šopenhaueris.

Pažinti Absoliučią būtį...

Vedanta yra viena iš šešių pagrindinių Indijos filosofijos sistemų. Jos požiūris yra nedualistinis. Jis teigia, kad išsilaisvinimo neįmanoma pasiekti tokiomis priemonėmis kaip ritualai, veiksmai ar labdara. Vedantos tikslas yra pažinimas Brahmano (Absoliučios būties), esančio anapus pasaulio ar mūsų proto iliuzijos (Majos). Ši aukščiausia realybė yra už riboto intelekto ir apreikšto pasaulio sričių. 

... ir realizuoti ją

Vedantos filosofija parodo idealą, kurį galima pasiekti praktiniais jogos metodais. Vedanta sako, kad iš esmės mes ir Aukščiausia Savastis esame viena. Tai mums primena mūsų tikrąją prigimtį. Bendra Savastis, arba Sąmonė, glūdi kiekviename iš mūsų. Taip Vedanta teigia mums, kad turime nugalėti individualumo jausmą, tikėjimą į „aš“ ir „mano“. Vietoj to turėtume tapatintis su amžina, spindulinga esme, matyti Savastį savo viduje ir visose būtybėse. Vedanta moko gyvenimo vienovės ir sąmonės vienovės.


Didis filosofas Sankaracharya

Apie Vedantą plačiau

Vedantos mokymasis

Pažodžiui išvertus, Vedanta reiškia „vedų pabaigą“ (veda = žinios). Tai minties mokykla, kurios pagrindą sudaro Upanišados. Ji susijusi su vienovės filosofija, su viso žinojimo pabaiga (tikslu).

Jogos mokytojų kursai suteikia galimybę šią temą išgvildenti giliau.