Logo:Sivananda Yoga Europe

Jogos Mokytojai >>

Jogos psichologija

Patanjalio Maharishio „Radža jogos sūtros“ (Raja Yoga sutras)

Patanjalio Maharishio „Radža jogos sūtros“ yra idealus žmogaus minčių valdymo ir tyrinėjimo vadovas. Vakaruose, kur joga vis dar yra gana naujas dalykas, šis klasikinis šventraštis yra išsamus meditavimo praktikos fiziniame, mentaliniame ir dvasiniame lygmenyse vadovas.

Einant dvasiniu keliu, pats svarbiausias yra pasikliovimas savidrausme. Nesvarbu, kaip labai žmogus yra išsilavinęs, be savidrausmės realios pažangos jis nepasieks. Ši knyga yra vertingas šaltinis praktikuojantiems jogą Vakaruose ir ypač tiems, kure nori studijuoti dvasinę jogos psichologiją – pačią seniausią psichologiją žmonijos istorijoje.

<- Atgal į: Šaltiniai