Logo:Sivananda Yoga Europe

Jogos Mokytojai >>

12 meditacijos pakopų

  1. Paskirkite meditavimui specialią vietą, – joje susikūrusi atmosfera padės nuraminti protą.
  2. Pasirinkite laiką, kai jūsų proto netrikdo kasdieniai reikalai, – idealus metas yra aušra arba saulės laida.
  3. Jei medituosite tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje, protas nurims greičiau.
  4. Sėdėkite veidu į Šiaurę arba Rytus. Nugara, kaklas ir galva turi sudaryti tiesią liniją.
  5. Liepkite savo protui visos meditacijos metu laikytis rimties.
  6. Reguliuokite kvėpavimą – pradėkite nuo penkių minučių gilaus kvėpavimo, paskui nuraminkite jį.
  7. Įpraskite kvėpuoti ritmingai, maždaug per tris sekundes įkvėpdami ir per tris – iškvėpdami.
  8. Iš pradžių leiskite savo protui klajoti – jei versite jį susitelkti, jis tik dar labiau blaškysis.
  9. Sutelkite protą į pasirinktą koncentracijos tašką Ajna čakrą (taške tarp antakių) arba į Anahata čakrą (ties krūtinės viduriu).
  10. Koncentracijos objektą laikykite pasirinktajame taške visos meditacijos metu.
  11. Meditacija vyksta, kai pasiekiate tyros minties būseną, bet dvilypumo suvokimas dar išlieka.
  12. Ilgai praktikuojant, dvilypumas išnyksta ir pasiekiama Aukščiausios sąmonės būsena – Samadhi.

  <- Atgal į: Meditavimo technika