Logo:Sivananda Yoga Europe

Jogos Mokytojai >>

Pradžia >> Meditacija >>  Meditavimo metodai

Meditavimo metodai

Koncentracija, kaip būtina sąlyga

Medituoti įmanoma tik tuo atveju, jei gebate sutelkti protą. Koncentracija sustiprina minties tėkmę – miglotos mintys staiga pasidaro aiškios. Tai, kas iki tol atrodė sunku, sudėtinga ir painu, tampa lengvai suvokiama.

Tratakas

Tai labai paveikus sutelktumo pratimas. Pirmiausia sutelkite žvilgsnį į išorės objektą arba tašką. Stenkitės nemirksėti. Tada užsimerkite ir sutelkite protą į pasirinkto objekto vaizdinį mintyse. Pratimas stiprina dėmesio galią ir galiausiai veda į vienakryptę koncentraciją.

Susitelkimas į gėlę

Šio pratimo metu užsimerkite ir įsivaizduokite kupiną įvairiausių žydinčių gėlių sodą. Po truputi pradėkite telkti savo dėmesį į kurią nors vieną gėlę. Vizualizuokite tos gėlės spalvą, formą, sandarą, kvepėjimą. Stenkitės išlaikyti sutelktumą į gėlę kiek įmanoma ilgiau.

Susitelkimas į garsą

Galima įsiklausyti į laikrodžio tiksėjimą. Kai jūsų protas pradės klajoti, švelniai grąžinkite jį atgal prie garso. Jei fone girdisi keletas garsų, galite pasirinkite vieną, labiausiai iš jų išsiskiriantį ir kurį laiką susitelkite į jį – tapkite į nieką nereaguojančiu stebėtoju.

12 meditacijos pakopų

Meditavimo tiesiog išmokti negalime, lygiai taip pat, kaip negalime išmokti užmigti. Tai įvyksta savaime, atėjus tinkamam laikui. Tačiau klasikinių meditavimo būdų naudojimas gali padėti pažangą pagreitinti.

Daugiau apie 12 meditacijos pakopų >>