Logo:Sivananda Yoga Europe

Jogos Mokytojai >>

Pradžia >> Kvėpavimas >>  Gyvybinė energija

Gyvybės energija

“Kai kvėpavimas netolygus, protas taip pat neramus, bet nurimus kvėpavimui, nurimsta ir protas.” Hatha Yoga Pradipika

Kvėpavimas – gyvybinė energija kūnui ir protui

Kvėpavimas yra gyvybė. Be maisto ir vandens galėtume išgyventi keletą dienų. Tačiau be deguonies mirtume mirtume per keletą minučių. Neįtikėtina, kiek mažai dėmesio mes skiriame teisingo kvėpavimo svarbai mūsų gyvenime. 

Joga skatina gyvybės energijos tėkmę 

Visų jogos pratimų tikslas yra skatinti gyvybės energijos, sanskrito kalba vadinamos prana, tėkmę. Prana - tai subtili energija, suteikianti gyvybingumo tiek kūnui, tiek protui. Įvairūs kvėpavimo, arba pranajamos, pratimai skatina pranos tėkmę ir taip atgaivina visą nervų sistemą

Joga – tai kvėpavimo ir proto valdymas 

Jogos kvėpavimo pratimai moko mus valdyti kvėpavimą ir tuo pačiu protą. Kvėpavimas ir protas visada susiję, pavyzdžiui, išsigandus ar supykus, kvėpavimas tampa paviršutiniškas, greitas ir netolygus, tačiau atsipalaidavus ar susikaupus, kvėpavimas sulėtėja. Valdydami kvėpavimą mes geriname organizmo deguonies ir gyvybės energijos (pranos) įsisavinimą bei proto sutelktumą, kuris savo ruožtu yra būtinas meditacijai – praktikai, vedančiai į gilią vidinę ramybę.