Logo:Sivananda Yoga Europe

Jogos Mokytojai >>

Pradžia >> Jogos pozos >> Sudėtingesni pratimai >>  Classical Hatha Yoga texts

Hatha joga

Trys klasikiniai Hatha jogos tekstai

„Hatha Yoga Pradipika“

„Hatha Yoga Pradipika“ – tai klasikinis Hatha jogos vadovėlis, parašytas 15-e amžiuje sanskrito kalba. Jo autorius – Swamis Swatmarama, Swamio Goraknatho mokinys. Šis veikalas laikomas seniausiu išlikusiu Hatha jogos tekstu. „Hatha Yoga Pradipikoje“ pateikiami nurodymai, kaip praktikuoti jogos pozas (asanas), kvėpavimo pratimus (pranayama) ir kūno valymo technikas (kriyas), taip pat įvairių energijų kūne apibūdinimai.

„Gheranda Samhita“

„Gheranda Samhita“, arba „Gherandos kompendiumas“ (vadovas), buvo parašytas 17-e amžiuje ir laikomas enciklopediniu Hatha jogos tekstu. Čia pagrindinis dėmesys yra sutelktas į Shat Kriyas, vidaus organų valymo pratimus, arba Ghatastha jogą.

„Siva Samhita“

„Siva Samhita“, kurios autorius yra nežinomas, reiškia Šivos kompendiumas“ (vadovas). Jis parašytas dialogo tarp induistų Dievo Šivos ir jo žmonos Parvatės forma. „Siva Samhita“ laikomas išsamiausiu hatha jogos (pozų) tekstu. Greta kitų temų joje atskleidžiami įvairūs filosofiniai požiūriai, aprašomos asanos, medtacija, kūno energijos, aiškinama guru svarba, pateikiami keturi jogos keliai, įvairūs išsilaisvinimo metodai ir būdai kliūtims į išsivadavimą įveikti.

<- Atgal į: Šaltiniai